.
 
 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.228.11.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 129,336
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนา อบต. ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ฉบับทบทวน พ.ศ.2561-2565 
     
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าเกวียน รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 
     
มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค 
     
ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน 
       ใส่ใจลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปปฏิบัติราชการให้ดียิ่งๆขึ้นไป อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เชิญคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่สาธารณะประโยชน์ "โคกบ้านนางาม" ม.3 บ้านนางาม ต.ท่าเกวียน โดยได้เชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
แขวงทางหลวงสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกบ้านหนองยาง ม.5 ต.ท่าเกวียน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประกาศต่างๆ
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 
     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 
     

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 
     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>