.
 
 

 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.238.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 123,585
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก 
     
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 
     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24 ปี 2563 
     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน โดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับโครงการแผนพัฒนาระดับอำเภอนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยเชิญ คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน อปท.ในเขตอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัทไทคูณฟู๊ดส์ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ร้องทุกข์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมออกความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน วันที่ 19 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อขอความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา ในเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าเกวียน เพื่อติดตั้งระบบประปา ถึงบริเวณหน้า อบต.ท่าเกวียน และ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.ท่าเกวียน เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านท่าเกวียน โดยมีกิจกรรมร่วมกันกำจัดแหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 
     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


คลังข่าวมหาดไทย
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 


สระแก้ว-ผงะ-ชาวนาบ้านาท่าเกวียนแทบช็อก-เจองูเหลือมตัวบักเอ๊บ-อยู่ใต้กองมัดข้าวเปลือก
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>