.
 
 

 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.3.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 147,061
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ว่างงาน 
       ท่านใดที่ว่างงานตอนนี้ สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ  ..ฝึกอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย.. มีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยค่ะ..
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 ปี 2563 
     
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 
     
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563 รอบที่ 2) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของหมุ่ที่ 2 บ้านโนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง และหมู่ที่ 3 บ้านนางาม ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2563 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ด้านหลัง อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561-2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
     

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>