.
 
 

 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.223.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 192,725
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)อบต.ท่าเกวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สมัยาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
21 ก.ค.64 เวลา 08.30 น นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ได้มอบใบประกาศพ้นการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 8 ราย ณ สถานที่สังเกตอาการ LQ ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ อบต.ท่าเกวียน ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวด้วย
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักกันการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ตำบลท่าเกวียน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.50 น. นายอำเภอวัฒนานครที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ได้ลงมาเยี่ยม อบต.ท่าเกวียน เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยมีท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเกวียน ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลากลางบ้าน ม.2 บ้านโนน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปงม.2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>