.
 
 

 
 
 
 
 
 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 13 เมษายน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 169,812
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ อบต.ท่าเกวียน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการปฏิบัติราชการของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2564 
       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของ คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ท่าเกวียน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการปฏิบัติราชการของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2564 
       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2564 รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
     
สถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลท่าเกวียน ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุและคนพิการที่ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ อบต.ท่าเกวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเกวียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านเขาจาน เพื่อปรึกษาหารือ และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 การกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 และขอเปลี่ยนแปลงแบบโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ท่าเกวีน ปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>