.
 
 

 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.212.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,653
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2563 
       ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าเกวียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63-มี.ค.64) 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้วงเดือนเมษายน 2564 
     
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ อบต.ท่าเกวียน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการปฏิบัติราชการของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2564 
       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
30 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน ณ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 26 เมษายน 2564 อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ รพ.สต.ในตำบลท่าเกวียน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน แห่งที่ 2 ณ วันโนนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
     

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 
     

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงม.2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ปงม.2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>