.
 
 
 
 
 
 
 
January 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 January 2564
 
All online 1 People
IP number 3.239.233.139
You are visitor number 156,834
 
?

   Home page 
General
 
News releases
 
 
Image activity
 
วันที่ 13 มกราคม 2564 อำเภอวัฒนานคร ร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ณ ม.11 วัดบ้านเหล่าสามัคคี โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของหมุ่ที่ 2 บ้านโนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง และหมู่ที่ 3 บ้านนางาม ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ประกาศต่างๆ
 
 
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
Tel : 044-754910  Fax : 044-754910
Email : ...........@hotmail.com