.
 
 
 
 
 
 
 
September 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 September 2564
 
All online 2 People
IP number 35.172.203.87
You are visitor number 197,878
 
?

   Home page 
General
 
News releases
 
 
Image activity
 
30 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว โดยมีนางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
30 ส.ค.64 เวลา 08.30 น นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว นายแผน จันทะหนู กำนันตำบลท่าเกวียน ผู้ใหญบ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลท่าเกวียน และทีมอสม.ได้ร่วมกันมอบใบประกาศให้กับผู้ที่พ้นการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน (LQ) ณ สถานที่สังเกตอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อบต.ท่าเกวียน ทำความสะอาด ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัว ด้วย
27 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน โดยมีนางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าเกวียน นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน นายสุเมธ ชีวาจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ร่วมกันมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือ นางอำไพ สีทา บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านทับช้าง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64
ประกาศต่างๆ
 
 
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
Tel : 044-754910  Fax : 044-754910
Email : ...........@hotmail.com