.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,469
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ������������������������������ 
������������������������������
 

ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวัฒนานครและห่างจากที่ทำการอำเภอวัฒนานคร  ประมาณ  8  กิโลเมตร   มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

       ทิศเหนือ  อาณาเขตติดต่อ  ตำบลวัฒนานคร     อำเภอวัฒนานคร

ทิศตะวันออก   อาณาเขตติดต่อ ตำบลผักขะ   อำเภอวัฒนานคร

ทิศตะวันตก   อาณาเขตติดต่อ   ตำบลห้วยโจด  อำเภอฒนานคร   และตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์

ทิศใต้อาณาเขตติดต่อตำบลไทรเดี่ยว     อำเภอคลองหาด

2.2 เนื้อที่ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน         มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  215  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ   134,375  ไร่

 2.3 ภูมิประเทศ

       ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน  มีลักษณะเป็นที่ ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา

2.4 เขตการปกครอง

       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียนมีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 14  หมู่บ้าน  ได้แก่

-หมู่ที่  1 บ้านท่าเกวียน นายมงคล  ลึกลือ                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  2  บ้านโนน  นายอุดม  จันทร์มี                     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  3  บ้านนางาม   นายเทียมชัย  เลื่อมใส  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  4  บ้านทับช้าง   นายแผน  จันทะหนู              ตำแหน่งกำนันตำบลท่าเกวียน

 -หมู่ที่  5  บ้านหนองยาง นายทองดี  ดีเลิศ               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  6 บ้านปักคุ้ม นายกฤษดา  ชาดี                      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  บ้านสี่แยก  นายปรีชา ด่านขุนทด             ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน นายนิคม  ปากคลอง               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  9  บ้านคลองมะนาว  นายวิรัตน์คำบู่             ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  10  บ้านทับประดู่ นายสมควร ลึกลือ            ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  11  บ้านเหล่าสามัคคี
นายสมบัติ ธรรมประดิษฐ์
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  12  บ้านหนองปลาเข็ง
นายสมหมาย เดชสุนทรภิญโญ
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  13  บ้านใหม่เจริญผล    นายสมชาย  ลืมขำ   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  14  บ้านท่าเวียน นายสนิท  อาจโสม             ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>