.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,485
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������
 

 

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนบ้านท่าเกวียน  มีชื่อเรียกว่า บ้านน้อย  และได้มีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่ครั้งแรกหลังสงครามอินโดจีน (สงครามโลกครั้งที่  2)  ประมาณปี  .. 2478  และมีราษฎรได้อพยพเข้ามาทำไร่ ทำนา  ประมาณ  4  ครัวเรือน  คือ

       1. นายขัน    พยุยงค์

       2. นายแดง   บุญพิลา

       3. นายแจ้ง   มิตรเทศ

       4. นายพันธ์  มณฑาลพ

       หลังจากนี้ก็ได้มีราษฏร  ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น  และประมาณปี 2481    ได้เกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า  หรือเรียกกันทั่วไปว่า ไข้อีสุกอีใส  ทำให้ราษฎรเสียชีวิตมากหลังจากโรคห่าหายไปชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามไร่ ตามนา  เริ่มเข้ามารวมกลุ่มกันที่บ้านน้อย  มีการทำไม้โดยมีการลากไม้ซุง  ซึ่งการซักลากไม้ในสมัยนั้นจะใช้เกวียนเป็นพาหนะ  ซักลากไม้ซุงออกจากป่าและบ้านน้อยแห่งนี้จะเป็นที่หยุดพักเกวียนไม่ว่าจะเป็นเกวียนของพ่อค้าที่จะขนสินค้าเข้าไปในตัวเมือง  หรือเกวียนชักลากไม้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจึงได้เรียกกันต่อมาว่าบ้าน       ท่าเกวียน   บ้านท่าเกวียนเดิมมีฐานะเป็นหมู่ที่ 9     ตำบลวัฒนานคร  ซึ่งมีนายหลง  พงษ์สมบัติ  เป็นกำนันตำบลวัฒนานคร  พื้นที่การปกครองของตำบลวัฒนานคร  มีอาณาเขตกว้างขวางมากทำให้การปกครองมีความลำบากในสมัยนั้นมี  นายถนอม  เกตุงาม     เป็นนายอำเภอวัฒนานคร  และเมื่อ  .. 2517     ได้มีการแยกเขตการปกครองออกจากตำบลวัฒนานครเป็นตำบลท่าเกวียน  มีจำนวน  5  หมู่บ้าน  โดยมีนายพันธ์  มณฑาลพ  เป็นกำนันตำบลท่าเกวียนคนแรก  และได้เกษียณอายุใน     ปี พ.. 2528  และต่อมานายปราศรัย  โตเจริญ  ก็ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นกำนันคนที่สอง   และกำนันคนปัจจุบันคือ  นายประยูร  สมสอางค์  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  .. 2539  กระทรวงมหาดไทย    ได้ยกฐานะจากสภาตำบลท่าเกวียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  .. 2539  เป็นอันดับที่  2850 ของประเทศไทย  ซึ่งในขณะนั้น  ฯพณฯ ท่านเสนาะ  เทียนทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  

 

 

ประกาศจัดตั้ง อบต.ท่าเกวียน ในราชกิจจาฯ.pdf
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>