.
 
 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.245.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 141,564
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2563 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ด้านหลัง อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดท่าเกวียน โดย นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในตำบลท่าเกวียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของตำบลท่าเกวียน ได้แก่ บุคลากร อบต./อสม/ครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะ ตลอดจนการบริหารขยะ ณ แหล่งกำเนิดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วัดท่าเกวียน
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปปฏิบัติราชการให้ดียิ่งๆขึ้นไป อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เชิญคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่สาธารณะประโยชน์ "โคกบ้านนางาม" ม.3 บ้านนางาม ต.ท่าเกวียน โดยได้เชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
แขวงทางหลวงสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกบ้านหนองยาง ม.5 ต.ท่าเกวียน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร ดำเนินการออกตรวจติดตามแนะนำรับฟังปัญหาการปฏิบัติราชการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงานและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>