.
 
 

 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.11.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 162,880
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเกวียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านเขาจาน เพื่อปรึกษาหารือ และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 การกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 และขอเปลี่ยนแปลงแบบโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลท่าเกวียน
วันที่ 13 มกราคม 2564 อำเภอวัฒนานคร ร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ณ ม.11 วัดบ้านเหล่าสามัคคี โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของหมุ่ที่ 2 บ้านโนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง และหมู่ที่ 3 บ้านนางาม ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2563 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ด้านหลัง อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดท่าเกวียน โดย นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในตำบลท่าเกวียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของตำบลท่าเกวียน ได้แก่ บุคลากร อบต./อสม/ครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>