.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,505
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
30 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว โดยมีนางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
30 ส.ค.64 เวลา 08.30 น นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว นายแผน จันทะหนู กำนันตำบลท่าเกวียน ผู้ใหญบ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลท่าเกวียน และทีมอสม.ได้ร่วมกันมอบใบประกาศให้กับผู้ที่พ้นการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน (LQ) ณ สถานที่สังเกตอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อบต.ท่าเกวียน ทำความสะอาด ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัว ด้วย
27 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน โดยมีนางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าเกวียน นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน นายสุเมธ ชีวาจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ร่วมกันมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือ นางอำไพ สีทา บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านทับช้าง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64
26 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน นายทองดี ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 2 ราย ณ. สถานที่สังเกตุอาการ LQ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อบต.ท่าเกวียน ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมเก็บและทำความสะอาด บริเวณสถานที่กักตัวทั้ง 2 ราย
25 ส.ค.64 เวลา 09.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนางสาวนฤมล กงแก้ว ปลัดอำเภอ สำนักงานอำเภอ ลูกจ้างเหมาบริการ Tst นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเกวียน นายศักดิ์ชัย จันทะหนู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน ทีมพ่อครัวแม่หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน ตำบลท่าเกวียน ได้ประกอบอาหารและส่งมอบอาหารบรรจุกล่อง จาก "ครัวสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม คนวัฒนานคร ไม่ทอดทิ้งกัน" ให้กับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวัฒนานครนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ และผู้ที่กักกันตัว ต่อไป
25 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อม นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน และเจ้าหน้าที่ อสม. ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่กักตัวอยู่ที่บ้านบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 5 ราย
24 ส.ค .2564 เวลา 14.00 น.นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด จ่าเอกวัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายสุเมธ ชีวาจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ อปพร. ลงพื้นที่ในตำบลท่าเกวียน นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน ม.8 บ้านเขาจาน ม.9 บ้านคลองมะนาว และ ม.11 บ้านเหล่าสามัคคี
24 ส.ค. 64 เวลา 8.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 บริเวณเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้าน หนองยาง และหมูที่ 11 บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
23 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมนางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานครนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว นายแผน จันทะหนู กำนันตำบลท่าเกวียน และผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่สังเกตุอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน และ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญนายก อบต.ท่าเกวียน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19. บริเวณที่พักกักตัว ณ ศูนย์กักตัว ทั้ง 2 แห่ง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>