.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,466
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
21 ส.ค. 64 เวลา 18.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย ณ. สถานที่สังเกตุอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่1 บ้านท่าเกวียน และ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
20 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อมนางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ได้รับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย เข้ากักตัว ณ.สถานที่สังเกตุอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
20 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน โดยมีนางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน มารับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
19 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.นางสาวรัตนา โตเจริญ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้เข้าประชุมร่วมกับ ปลัดอำเภอวัฒนานคร กำนันตำบลท่าเกวียน ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง เพื่อปรึกษาหารือ และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ณ.ศาลาประชาคมของหมู่14 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
14 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น .นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน และคณะฝ่ายบริหาร พร้อม นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาการแทนปลัด อบต ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 14 บ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง
สภา อบต.ท่าเกวียน กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสงฆ์ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 2 แปรบัญญัติ) และพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 3 ลงมติ)
13 ส.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน นายทองดี ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 7 ราย ณ. สถานที่สังเกตุอาการ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน โดยนายสมชาย เท่าสาร นายณพวัฒน์ ฮั่นปุดโจ๊ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักตัวทั้ง 7 ราย
12 ส.ค. 64 เวลา 10.30 น. นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่าง ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ จนท.งานป้องกันฯ อบต.ท่าเกวียน ได้ลงพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กักตัวอยู่บ้าน พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนางาม หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน และหมู่ที่ 9 บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน
11 ส.ค. 64 เวลา 15.00 น .นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน ได้นำพนักงานบางส่วนและ อปพร. จัดสถานที่รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม พร้อมรับผู้สัมผัสเสี่ยงเข้าสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ จำนวน 5 ราย ณ.วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะนาว ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ได้รับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานที่กักตัวพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว จำนวน 15 ราย ณ.สถานที่สังเกตุอาการ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>