.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,480
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน แข่งกีฬาฟุตซอลของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หลัง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วัดคลองยาง ต.ผักขะ โดยทาง อบต.ท่าเกวียน ได้นำวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ จากขยะรีไซเคิล ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนทั่วไป (ฟังธรรมจากพระนักเทศน์) วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านท่าเกวียน โดยได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากจนยากไร้ ภายในตำบลท่าเกวียน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
อบต.ท่าเกวียน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับทบทวน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อบต.ท่าเกวียน ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในตำบลท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลท่าเกวียนอีกด้วย
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู ปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดบ้านท่าเกวียน เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ให้สืบต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอวัฒนานคร นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ มาเป็นประธานในโครงการดังกล่าว
อบต.ท่าเกวียน จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล "ท่าเกวียนเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>