.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,473
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทับประดู่ ม.10 บ้านทับประดู่ โดยมีนายอำเภอวัฒนานคร นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ วัดท่าเกวียน วันที่ 12 มกราคม 2562 มีกิจกรรมและของรางวัลต่างๆ มากมาย "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 โดยนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชนตำบลท่าเกวียน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ประเภทอาชีพการทำอาหาร วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบต่อไป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทับประดู่ ม.10 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
อบต.ท่าเกวียน จักกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการท่าเกวียนตำบลแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง การอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อบ้านสะอาด เพื่อตำบลท่าเกวียน่าอยู่ ม.2 บ้านโนน วันที่ 7 กันยายน 2561
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ รพ.สต.ในตำบลท่าเกวียน และ อสม.ท่าเกวียน จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข "การฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าเกวียน ประจำปี 2561 โดยมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจรรม วันที่ 20 -22 สิงหาคม 2561
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานราชการ และประชาชนในตำบลท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยการปลูกต้นไม้ ณ ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านนางาม โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียนในตำบลท่าเกวียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในตำบลท่าเกวียน (การฝึกอบรมอาชีพการทำสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าจากสมุนไพร) ณ วัดท่าเกวียน วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>