.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,457
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กองการศึกษา อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน โดยมีนายอำเภอวัฒนานคร นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าเกวียน ประจำปีงบประมาณ 2560 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับส่วนราชการในตำบลท่าเกวียน พร้อมประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ต.ท่าเกวียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดท่าเกวียน เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างส่วนตำบล ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (กรณีเร่งด่วน) เรื่อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในตำบลท่าเกวียนโดยเร่งด่วน วันที่ 17 มีนาคม 2560
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจาน สังกัด อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการ กีฬาเด็กปฐมวัยขึ้น วันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียน
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการกีฬาท่าเกวียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคลองมะนาว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>