.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,452
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการ บูรพาสระแก้วร่วมใจส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนในตำบลท่าเกวียน ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจรรม Big Cleaning Day การทำความสะอาดใหญ่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรับมอบครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย / การรับบริจาคเครื่องปรับอากาศ / ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างรายทางในเขตทางหลวงชนบทหมายเลข 3395 ม.5 บ้านหนองยาง / ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายงานก่อสร้างโครงการขยายเขตน้ำประปาหมู่บ้าน
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร วันที่ 18 มกราคม 2560
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับโรงเรียนในตำบลท่าเกวียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในตำบลท่าเกวียน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2559 โดย อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับผู้นำท้องที่ สมาชิกสภา อบต. และ หน่วยงานราชการต่างๆ ในตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยมอบบ้านให้ นายหวิง แก้วมณี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกวียน และ นางสาวอ่อนจันทร์ จันทร์หอม บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเกวียน
นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อม นายธีรศักดิ์ สมมิตร ท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และมอบแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ท่าเกวียน และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าเกวียน วันที่ 16 ธันวาคม 2559
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ อบต.ท่าเกวียน ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 2 ราย คือ เด็กชายภัทรยศ เรื่องฤทธิ์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านโนน ตำบลท่าเกวียน และ นายบุญช่วย แก้วทองแสน อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเกวียน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว/ อำเภอวัฒนานคร/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน /กำนันตำบลท่าเกวียน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลท่าเกวียน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบของขวัญให้แก่แม่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ให้กับ นางไข่ นนทะรักษา อายุ 104 ปี ณ บ้านเลขที่ 174 ม.1 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 8 ธันวาคม 2559
อบต.ท่าเกวียน ยินดีต้อนรับ กศน.อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าเกวียน เรื่อง การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 23 พ.ย.59

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>