.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,441
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ พร้อม สมาชิกสภา อบต.ท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมการรวมพลังแห่งความภักดี ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่องขอความเห็นชอบจัดตั้งสำนักสงฆ์เขาภูแพนเป็นวัดเขาภูแพน หมู่ที่ 2 บ้านโนน และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอวัฒนานคร เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพเพื่อขอบรรจุไว้ในแผนของพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
อบต.ท่าเกววียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2559 โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าเกวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559 ของนายก อบต.ท่าเกวียน และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
อบต.ท่าเกวียน จัดโครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่าเกวียน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2559
กองการศึกษา อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ กองทุน สปสช.จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 วันที่ 30 สิงหาคม 2559
กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชนและกลุ่มสตรี ประจำปี 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าเกวียน/รพ.สต.บ้านคลองมะนาว/อสม.ในตำบลท่าเกวียน /ผู้นำท้องที่ในตำบลท่าเกวียน/ เด็กนักเรียนในตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกภายในตำบล ประจำปี 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>