.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,451
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
3 ส.ค. 64 เวลา 09.00น.นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ นำผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่มาจากพื้นที่สีแดง ซึ่งมาพักอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโนน จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง จำนวน 1ราย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เจริญผล จำนวน 1 ราย รวม 6 ราย ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ. โรงพยาบาลวัฒนานคร พร้อมส่งคืนที่พัก
31 ก.ค. 64. เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้นำพนักงานบางส่วน และ อปพร.ทำการจัดสถานที่เพิ่มเติม พร้อมสิ่งของอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ณ วัดหนองยาง หมูที่5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน นายสมควร ลึกลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านทับประดู่ ตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน(LQ) จำนวน 2 ราย ณ สถานที่สังเกตุอาการ( LQ) สุวรรณศร รีสอร์ท ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 บริเวณห้องที่พักกักตัว ทั้ง 2 ห้อง
30 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วย นางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน นายทองดี ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท่าเกวียน ร่วมมอบใบประกาศให้กับผู้ที่พ้นการกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่สังเกตอาคาร LQ ตำบลท่าเกวียน ตำบลห้วยโจด และ นายก อบต.ท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัว ด้วย
22 กรกฎาคม 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน สั่งการเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตามบ้านเรือนประชาชนที่มีความเสี่ยง และ สถานที่เสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด 19 ในตำบลท่าเกวียน
21 ก.ค.64 เวลา 08.30 น นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ได้มอบใบประกาศพ้นการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 8 ราย ณ สถานที่สังเกตอาการ LQ ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ อบต.ท่าเกวียน ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวด้วย
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักกันการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ตำบลท่าเกวียน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.50 น. นายอำเภอวัฒนานครที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ได้ลงมาเยี่ยม อบต.ท่าเกวียน เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยมีท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเกวียน ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลากลางบ้าน ม.2 บ้านโนน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาในตำบลท่าเกวียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>