.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,439
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
25 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ / คณะผู้บริหาร / พนักงาน/เจ้าหน้าที่ /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในตำบลท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ 2564 "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินฯ สืบสาน 100 ล้านต้น บริเวณ ริมถนนสายอ่างเก็บน้ำทับประดู่ ม.10 ต.ท่าเกวียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
30 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน ณ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 26 เมษายน 2564 อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ รพ.สต.ในตำบลท่าเกวียน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน แห่งที่ 2 ณ วันโนนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกวียน
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้รับการประสานจากอำเภอวัฒนานคร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบล โดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์ฯประจำตำบลท่าเกวียน ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าเกวียน ม.1 บ้านท่าเกวียน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลท่าเกวียน ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุและคนพิการที่ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ อบต.ท่าเกวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเกวียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านเขาจาน เพื่อปรึกษาหารือ และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าเกวียน เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 การกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 และขอเปลี่ยนแปลงแบบโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลท่าเกวียน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>