.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,488
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่สาธารณะประโยชน์ "โคกบ้านนางาม" ม.3 บ้านนางาม ต.ท่าเกวียน โดยได้เชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
แขวงทางหลวงสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกบ้านหนองยาง ม.5 ต.ท่าเกวียน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร ดำเนินการออกตรวจติดตามแนะนำรับฟังปัญหาการปฏิบัติราชการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงานและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานคร ร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน พร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่ บริเวณสี่แยกหนองยาง ต.ท่าเกวียน เพื่อแก้ไขปัญหาลดอุบัติทางถนน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต./ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา แห่เทียนจำนำพรรษา ถวายวัดต่างๆในตำบลท่าเกวียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
อบต.ท่าเกวียน โดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับโครงการแผนพัฒนาระดับอำเภอนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยเชิญ คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน อปท.ในเขตอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัทไทคูณฟู๊ดส์ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ร้องทุกข์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมออกความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน วันที่ 19 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อขอความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา ในเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าเกวียน เพื่อติดตั้งระบบประปา ถึงบริเวณหน้า อบต.ท่าเกวียน และ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.ท่าเกวียน เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านท่าเกวียน โดยมีกิจกรรมร่วมกันกำจัดแหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ ข้าราชการ /พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง จัดทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>