.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,478
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมนี้เป็นอย่างดี อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ฯ ในการขอความเห็นชอบให้บริษัทแฟ็กซ์ไลท์จำกัด ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่ ม.3 บ้านนางม /ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2563/ และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านให้กับประชาชนในตำบลท่าเกวียน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
กองสวัสดิการสังม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ลงนิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเกวียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน "กิจกรรมนิเทศศุนย์ยุติธรรมชุมชน"
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ วัดท่าเกวียน มีกิจกรรมต่างๆให้เด็ก และเยาวชน ร่วมกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความถึงความสามารถสมวัยและมีการมอบของรางวัลให้กับน้องๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
อบต.ท่าเกวียน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเรียนเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต.เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางบ้าน ม.4 บ้านทับช้าง ต.ท่าเกวียน เพื่อปรึกษาหารือปัญหาในด้านต่างๆภายในตำบลและมีหน่วยงานราชการต่างๆ ออกมาให้บริการประชาชนนอกพื้นที่

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>