.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,471
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านทับประดู่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณทุกหน่วยงานที่นำกระทงเข้าร่วมประกวดค่ะ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเกวียน พร้อมข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในงานพิธี
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเกวียน พร้อมข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในงานพิธี
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ ค่ายฟาร์มโชคทวีชัย อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อบต.ท่าเกวียน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (กรณีตกเบิก) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สตรีมีความเข้มแข็งขึ้น มีภาวะการเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร และ อบต.ท่าเกวียน ลงพื้นที่ ม.3 บ้านนางาม และ ม.7 บ้านสี่แยก เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 16 กันยายน 2562
อบต.ท่าเกวียน จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ปี 2562 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.8 บ้านเขาจาน วันที่ 10 กันยายน 2562
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ อำเภอวัฒนานคร
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ให้กับ สมาชิก อปพร. /อสม. เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ในวันที่ 2 -3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>