.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,463
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ในหมู่บ้านตำบลท่าเกวียน เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ห่างไกลจากยาเสพติด
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านและผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหารประปาหมู่บ้าน ผู้ดูแลระบบ ให้สามารถควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและช่างผู้มีความรู้ระบบประปา จากการประปาส่วนภูมิภาควัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อบต.ท่าเกวียน โดยสภา อบต.ท่าเกวียน เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเกวียน โดยประชุมเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ท่าเกวียน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 วาระที่1 เพื่อพิจารณารับหลักการ
อบต.ท่าเกวียน กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าเกวียน เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อบต.ท่าเกวียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ที่ได้จัดเด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อบต.ท่าเกวียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
อบต.ท่าเกวียน ร่วมต้อนรับ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นายกรัตนา โตเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.ท่าเกวียน ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
นายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 อบต.ท่าเกวียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาให้วัดต่างๆในพื้นที่ตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>