.
 
 

 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.234.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 188,087
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ปี 2564 
       อบต.ท่าเกวียน ออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ปี 2564 ณ ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลท่าเกวียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
การแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2563 
       ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าเกวียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63-มี.ค.64) 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้วงเดือนเมษายน 2564 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.50 น. นายอำเภอวัฒนานครที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ได้ลงมาเยี่ยม อบต.ท่าเกวียน เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยมีท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเกวียน ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลากลางบ้าน ม.2 บ้านโนน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาในตำบลท่าเกวียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019
25 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ / คณะผู้บริหาร / พนักงาน/เจ้าหน้าที่ /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในตำบลท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ 2564 "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินฯ สืบสาน 100 ล้านต้น บริเวณ ริมถนนสายอ่างเก็บน้ำทับประดู่ ม.10 ต.ท่าเกวียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง แผนปฏิบัติการการลดพลังงานและแผนการติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานภายใน อบต.ท่าเกวียน 
     

ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อบต.ท่าเกวียน ตามมติที่ประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>