.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,455
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)อบต.ท่าเกวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     
รายงานสรุปผลการสำรวจสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 
     
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ปี 2564 
       อบต.ท่าเกวียน ออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ปี 2564 ณ ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลท่าเกวียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
การแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2563 
       ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าเกวียน
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
30 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว โดยมีนางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
30 ส.ค.64 เวลา 08.30 น นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว นายแผน จันทะหนู กำนันตำบลท่าเกวียน ผู้ใหญบ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลท่าเกวียน และทีมอสม.ได้ร่วมกันมอบใบประกาศให้กับผู้ที่พ้นการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน (LQ) ณ สถานที่สังเกตอาการ LQ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อบต.ท่าเกวียน ทำความสะอาด ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัว ด้วย
27 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน โดยมีนางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน เป็นผู้รับมอบ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ขอขอบคุณนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เป็นอย่างสูง
26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าเกวียน นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน นายสุเมธ ชีวาจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ร่วมกันมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือ นางอำไพ สีทา บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านทับช้าง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64
ประกาศต่างๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
       

ประกาศ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปงม.2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 


จดหมายข่าว
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>