.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.233.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 156,835
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ท่าเกวียนสะอาด ป

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันภัยหนาวและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ป

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าเกวียน ปีงบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.ท่าเกวียน ปีง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.256

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.256

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>