.
 
 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.245.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 141,548
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ปีงบประมาณ 2564 
     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ปี 2563 
     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ปี 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2563 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ด้านหลัง อบต.ท่าเกวียน นำโดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดท่าเกวียน โดย นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในตำบลท่าเกวียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของตำบลท่าเกวียน ได้แก่ บุคลากร อบต./อสม/ครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>