.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.233.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 156,831
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกวงสายฟ้า ให้สังเกตุก่อนการเลือกซื้อเพื่อการบริโภค 
     
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 24 
     
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด 
     
อบต.แซร์ออ ส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 13 มกราคม 2564 อำเภอวัฒนานคร ร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ณ ม.11 วัดบ้านเหล่าสามัคคี โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของหมุ่ที่ 2 บ้านโนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง และหมู่ที่ 3 บ้านนางาม ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยหมู่บ้านที่นำร่องในครั้งนี้ ได้แก่ ม.2 บ้านโนน / ม.5 บ้านหนองยาง / ม.3 บ้านนางาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยการนำหลักการ 3R มาใช้ คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ทาง อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณท่านวิทยากรจาก สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ท่าเกวียนสะอาด ปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันภัยหนาวและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าเกวียน ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>