.
 
 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.85.115
คุณเข้าชมลำดับที่ 140,900
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ปี 2563 
     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ปี 2563 
     
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 
     
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของตำบลท่าเกวียน ได้แก่ บุคลากร อบต./อสม/ครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะ ตลอดจนการบริหารขยะ ณ แหล่งกำเนิดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วัดท่าเกวียน
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปปฏิบัติราชการให้ดียิ่งๆขึ้นไป อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เชิญคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง ผลการประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>